Sposoby na zdobycie własnego kawałka ziemi są bardzo różne, bo każdy ma inne oczekiwania i inne możliwości finansowe. Jeżeli nie mamy zasobów na sfinansowanie całej inwestycji konieczne będzie ich zdobycie. Niewielką kwotę można oczywiście pożyczyć od rodziny, ale tu na większa kwotę nie ma co liczyć. Najczęściej kończy się wizytą w banku, albo w tzw. pośrednictwie kredytowym i oznacza obciążenie nieruchomości hipoteką?

Co to jest hipoteka?

Termin ten jest dobrze znany każdemu kto budował własny dom lub planował budować, ale nie miał wystarczających środków i ubiegał się o kredyt budowlany. W wielkim uproszczeniu jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości w Polsce wykorzystywane najczęściej jako zabezpieczenie wierzytelności (długu, pożyczki  lub kredytu). Olbrzymią zaletą zabezpieczenia hipotecznego jest to, że wierzyciel hipoteczny wg prawa ma pierwszeństwo do spłaty przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości. A najprościej mówiąc jeżeli zabezpieczymy kredyt zastawem hipotecznym i będzie kłopot ze spłatą to bank lub inny wierzyciel będzie miał prawo do odebrania nam nieruchomości w pierwszej kolejności, przed członkami rodziny i znajomymi którzy również pożyczyli nam pieniądze. A jeżeli przed ?zlicytowaniem? sprzedamy nieruchomość obciążoną hipoteką to zlicytowany na poczet naszych długów będzie nowy właściciel nieruchomości. Oznacza to że obciążenie hipoteczne podąża za nieruchomością (jest do niej przypisana jako zabezpieczenie). Więc jeżeli zakupimy nieruchomość obciążoną zastawem hipotecznym, to możemy mieć pewność że ktoś przyjdzie do nas odebrać dług. Jeżeli nie oddamy długu zgodnie z zapisem w księdze wieczystej to grozi nam egzekucja komornicza, a nawet zlicytowanie nieruchomości na poczet długu. To samo wygląda sytuacja, kiedy spłacamy kredyt hipoteczny, ponieważ zaprzestanie spłacania kredytu skutkuje sądowym postępowaniem egzekucyjnym i wizytą komornika.

Księga wieczysta nieruchomości.

Księga wieczysta to najważniejszy dokument dla każdej nieruchomości podaje informacje o obiekcie (działce, nieruchomości) ? Dział I. Właścicielu ? Dział II. Zobowiązaniach, służebnościach (prawie do przejścia lub przejazdu dla sąsiada), obowiązkach wobec innych osób (np. dożywocie dla babci, dziadka lub rodzeństwa, itp.) Dział III. Informacja o obciążeniu hipoteka zawsze jest zawarta w księdze wieczystej nieruchomości w dziale IV Hipoteka. Aby obciążenie hipoteczne stało się faktem trzeba przeprowadzić odpowiednią procedurę. Pełnoprawny właściciel nieruchomości musi złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na jego nieruchomości. Robi to w obecności notariusza w formie aktu notarialnego, precyzyjnie określając warunki spłaty zadłużenia. Hipoteka nie może też być przeniesiona, ale jedna nieruchomość może zabezpieczać kilka wierzytelności, które będą spłacane po kolei.

Zakup działki z obciążoną hipoteką.

Kupując nieruchomość gruntową z budynkiem lub bez koniecznie trzeba sprawdzić czy nie jest obciążona hipoteką, czyli de facto długiem, który na niej ciąży będzie wymagał spłacenia przez aktualnego właściciela (hipoteka obciąża działkę, nie właściciela). Lepiej nie ufać do końca sprzedającemu nieruchomość i dokumentom przez niego przedstawionym. Bezpieczniej będzie sprawdzić samemu w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości w wydziale ksiąg wieczystych. Mając pewność co do faktycznego stanu prawnego nieruchomości obciążonej hipoteką możemy się pokusić o zakup posiadłości obciążonej hipoteką pamiętając o tym, że obciążenie hipoteczne bardzo zmniejsza wartość nieruchomości, co można wykorzystać w negocjacjach. Czasem nawet w sytuacji krytycznej działkę można nabyć za wartość zbliżoną do obciążonej nią hipoteki.

I najważniejsza uwaga na koniec: Jeżeli przy zakupie działki masz wątpliwości to koniecznie skonsultuj je z prawnikiem zajmującym się nieruchomościami i kredytami.

autor: Adam Powojewski

Uwaga: Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich. Wykorzystywanie, kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione.

ZAKUP DZIAŁKI NA CO UWAŻAĆ